Challenge
b


e

M
N
W


E
N
b
W
M


N
E


M

e

e
b


M

V

Vb


Nbb


NM
E


Z
e

b


E
EN


P

P
N
W


WM
b
b
V
W


NO

VE

b


M


P
E

Ob


b


OM
W
N


VOVN

E

e
Z
M

W


b


N
W

E

OP


V

W

b

b


O
E


eb
e


e
Z


E


PO


e
b

e
V


W
M
Z
V

bP

P


NP

M


P

MZ


Z

E


O

NZ


P


EM

W

e

N


NWE
VP
W


M


P

O

EO

NW
NW
N
b


PM


M


ePe
Z


P
e


Z


PW
ZW

OE


N

N

M


ZM


M
P


N
M

WW
Z

E


. .

b
MEZ

W


M

b
E
ee

b

M

O
OP

W

O


E

O
b

b
V

e


b

V

P

N


P


W
Z


ZeO
eVP
b


M
VZ

P
eE


N

PM


e
W
b


O


e


M
E
M

P
E


W

O
W


N
b
b


V

W
M

MW

Z


b

N
N
O
WEe

WPOMZ


NM
eb
be

M


NW

W


NV
N


O

O

V

Z
. .e


M
N


M


e

EZ
E

P


P
M

b
V


N
O

MV
e
N


PZee

Z
P

N
e

b

O

Me


WE

P

O


V


Z

e


e

M


Z
M
M
PP


Z

N


OEM
N

eVW


bP


M
V


Z
V
P


V


W
P
N

W

N

P
b
M

b

M
PW
O

N
e
b


W


N

M
M

V
P
b
O

M
M

eb


ON


O
N
O
M


O


Eb


N

E
V


O


N


N

P

Z
b

e
b

be

bP
MP
b


e
PMb


P
e


b

P
V


NeZe
O
E
W


Z


O

Z
V

P

Me

b

Z

VO


e

NN


Z
N

b

Mb

e

O

W
VNN
WZ
NW

P

E


e
V


bb

V

P

W

P
P

e
E
N

O

e

E

eO

V
e
N


P

b


e

b
W


e


b

O


e


N
V


b
E
P

V
bVP
OE
O
V


b

M

Eb
O
VW


V


ON
Z


eW


O
Z


PE


N

EO


W

ZM
e

M
M


eOe


b
P

Wb

e


V

W

WE


M

be


Vb

N


VW


b

ZeO

PeE
b


P

PW

ZN

E


Me
N

E
P


W


V

E
OE
e
eOV

N

W


OEV
W
P


EOPZ


Z
OO


V

VE


P
O
E
Nb

N
MO
N

P
V

W
V


Z

P

Z

e


Vb


bV


E


eZWb


eP
eN

e
e


V


E

V

W

P

M
Z

b
Z
P


M


O


M
b
M
e
N

W
M

O

O

N


WN

NPb

N
W
W


P

E
N
M


P
W

ePeW
M
e


bPN


O
PNN
O

W
P

P


ObV


E


Oe

E
O


M